Reklama

Coraz więcej osób interesuje się wystąpieniem z Kościoła Katolickiego

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Archiwum

Coraz więcej osób interesuje się wystąpieniem z Kościoła Katolickiego - Zdjęcie główne

Zdjęcie poglądowe. | foto Archiwum

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zgodnie z danymi Google Trends, w ciągu ostatnich 12-nastu miesięcy największe zainteresowanie hasłem „procedura apostazji” odnotowano od 25 do 31 października. Jak wiele osób dotychczas w Polsce i na Podkarpaciu dokonało oficjalnego wystąpienia z kościoła?

Instytut Statystki Kościoła Katolickiego podaje, że w latach 2006-2009 liczba apostatów wyniosła 1057. W 2010 roku było ich 459. Okazuje się, że w ostatnich latach Instytut nie prowadzi takich wyliczeń, podając jako usprawiedliwienie niewielką skalę zjawiska. 

- W tej chwili nie dysponujemy nowszymi danymi.

- tłumaczy nam mgr Robert Stępisiewicz z ISKK. 

Podobną odpowiedź usłyszeliśmy w diecezji rzeszowskiej i przemyskiej.

- Nie prowadzimy takiej ewidencji w diecezji rzeszowskiej.

- tłumaczy ks. Tomasz Nowak, rzecznik diecezji. 

- Z tego co mi wiadomo to nie prowadzimy takiej statystyki. 

- słyszymy w diecezji przemyskiej.

Aby zdobyć dokładne dane dotyczące liczby apostatów na Podkarpaciu musielibyśmy skontaktować się z każdą parafią w województwie. Jednak, jak słyszymy od rozmówców,  apostatów naprawdę niewielu. Poza tym, kontakt z każdą parafią nie daje gwarancji uzyskania informacji, gdyż proboszczowie nie mają obowiązku przekazywania komukolwiek takich danych. 

Przypomnijmy, że hasło "apostazja" wpisywane w wyszukiwarce Google, stało się popularnę po wyroku Trybunału Konsytucyjnego, zakazującego aborcji eugenicznej, który skutkował rozpoczęciem strajków kobiet, trwających do dnia dzisiejszego. Wyrok popiera Kościół Katolicki, stąd też zainteresowanie wystąpieniem ze wspólnoty. 

Jak dokonać apostazji?

Procedura została dokładnie określona przez Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła.

Osoba, która jest zdecydowana opuścić Kościół Katolicki musi spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest ukończenie 18 roku życia; drugim, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Poza tym należy złożyć oświadczenie woli, zawierające dane osobowe odstępcy wraz z  informacjami dotyczącymi miejsca i daty chrztu. Niezbędny jest akt chrztu.

By dokonać apostazji, trzeba umotywować przyczyny chęci wystąpienia z Kościoła. Do podpisania również mamy klauzulę, według której odstępca jest świadomy konsekwencji, jakie niesie apostazja.

Dokumenty w sprawie apostazji należy złożyć u proboszcza swojej parafii. Ksiądz powinien przeprowadzić rozmowę z apostatą, by szczegółowo poznać przyczyny apostazji i uświadomić daną osobę o konsekwencjach. 

Kolejnym elementem jest wysłanie dokumentacji do biskupa, który podejmuje ostateczną decyzję. Biskup wysyła na koniec informację do proboszcza właściwego dla miejsca chrztu danej osoby, by dokonał stosownego wpisu w księdze ochrzczonych.

Konsekwencje

Apostata musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Zostaje na niego nałożona automatycznie kara ekskomuniki „latae sententiae”, w związku z czym:

• traci prawo do sprawowania i przyjmowania sakramentów. Nie może np. wziąć ślubu kościelnego, a po śmierci traci prawo do pogrzebu w obrządku katolickim,

• ma zakaz udziału w obrzędach kultu, przez co nie może być chrzestnym ani świadkiem na ślubie lub bierzmowaniu,

• nie może należeć do organizacji kościelnych,

• nie wolno mu piastować kościelnych urzędów.

-Apostata ma możliwość powrotu. Powinien zgłosić się do swojego proboszcza i złożyć pisemną prośbę z datą, miejscem chrztu oraz datą złożenia dokumentów o apostazje. Trzeba napisać krótką informację o motywach odejścia i powrotu. Później probosz, mając takie informacje, zwraca się do biskupa i on decyduje o ściągnięciu ekskomuniki. 

- wyjaśnia ks. Tomasz Nowak.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE