Reklama

Koniec z "lichwiarskimi" pożyczkami? Sąd Najwyższy "murem" za małżeństwem z Łańcuta

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: IUSTITIA

Koniec z "lichwiarskimi" pożyczkami? Sąd Najwyższy "murem" za małżeństwem z Łańcuta - Zdjęcie główne

foto IUSTITIA

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Podkarpacie Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie w sprawie nakazu zapłaty zobowiązań zaciągniętych w formie tzw. lichwiarskiej pożyczki małżeństwa z Łańcuta i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. To przełomowy wyrok.

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od wyroku w sprawie Bożeny K. i Sławomira K. z Łańcuta, którzy zawarli 6 lipca 1999 roku z Lucyną L.-M. umowę pożyczki dotyczącą kwoty 20 tysięcy złotych. Pożyczkobiorcy mieli zwrócić tę kwotę do 5 września 1999 roku wraz z kwotą „dodatkową” 3 tysięcy złotych, a w przypadku nieterminowej zapłaty łącznej kwoty 23 tysięcy złotych, obciążeni mieli być 200 złotymi za każdy dodatkowych dzień zwłoki, począwszy od 6 września 1999 roku. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i skierował nakaz zapłaty do ponownego rozpatrzenia.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łańcucie

W związku z niespłacaniem pożyczki, 29 listopada 1999 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie wydał nakaz solidarnej zapłaty przez pożyczkobiorców kwoty 23 tysięcy złotych z odsetkami w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłok. Nakaz odnosił się także do obowiązku zapłaty kwoty 6 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami, którą Bożena K. i Sławomir K. mieli pożyczyć w niesprecyzowanym terminie. Jako potwierdzenie faktu istnienia tej pożyczki Lucyna L.-M. do złożonego wcześniej pozwu załączyła jedynie oświadczenie Bożeny K. i Sławomira K., w którym zobowiązali się rozliczyć kwotę 6 tysięcy do 18 sierpnia 1999 roku.

Naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej zarzucił wyrokowi Sądu Rejonowego w Łańcucie naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej.

Powołując się na ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny ocenił, że określone w umowie obciążenie pożyczkobiorców w skutkach musiało się okazać dla nich rujnujące, pożyczkodawcy natomiast miało przysporzyć korzyści niedające się uzasadnić żadnymi racjami. Jak wskazano w skardze, obecnie sama kwota odsetek, których wartość została oderwana od należności głównej, poprzez ich określenie kwotowo za dzień zwłoki wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Takie następstwa godzą w porządek prawny i zasady współżycia społecznego i z tych przyczyn muszą być uznane za sprzeczne z art. 353 Kodeksu cywilnego.

Prokurator Generalny wskazał również na wyrok Sądu Najwyższego, który stanął na stanowisku, że postanowienia umów zawierające nadmierne odsetki nie stają się nieważne w całości, a jedynie co do nadwyżki, przy czym nadwyżkę zgodnie z art. 359 §2 k.c. stanowią odsetki przekraczające wysokość odsetek ustawowych. W sytuacji, w której część pozwu dotyczy roszczeń sprzecznych z art. 353 k.c., brak jest możliwości wydania nakazu zapłaty wobec części roszczenia i oddalenie pozwu w pozostałym zakresie, a konieczne jest skierowanie sprawy na rozprawę. Wynika stąd brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w niniejszej sprawie.

Sąd naruszył prawo procesowe

Odnośnie nakazu zapłaty kwoty 6 tysięcy złotych, której domagała się powódka, Prokurator Generalny zarzucił wyrokowi Sądu Rejonowego w Łańcucie rażące naruszenie prawa procesowego. Jak wskazał Prokurator Generalny, w sprawie tej istnieją poważne wątpliwości dotyczące uznania, że okoliczności uzasadniające roszczenia zostały udowodnione dokumentami. Do pozwu dołączono bowiem jedynie oświadczenia pozwanych o zobowiązaniu do zapłaty, jednakże ani z treści pozwu, ani z ww. dokumentu nie wynika, kiedy umowa została zawarta i na jakich warunkach.

Prokuratur Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łańcucie.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 9 września 2021 roku uwzględnił skargę nadzwyczajną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łańcucie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy