Reklama

Zarząd Podkarpacia z wotum zaufania

Opublikowano:
Autor:

Zarząd Podkarpacia z wotum zaufania - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Debata nad raportem o stanie województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, wotum zaufania i absolutorium dla zarządu – te kwestie absorbowały radnych województwa podczas czerwcowej sesji sejmiku. Po raz kolejny lokalny parlament obradował zdalnie.

Czerwcowa sesja była także momentem prezentacji oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Wykonanie budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok zaprezentował gospodarz regionu marszałek Władysław Ortyl. Budżet miał na celu optymalne wykonanie zadań zarządu województwa - rozpoczął swe wystąpienie marszałek Ortyl.

Dochody budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok wyniosły 1.158,3 mln złotych i były wyższe niż zaplanowana na ten rok kwota 1.157,3 mln zł. Z kolei wydatki budżetu województwa wyniosły 1.056,8 mln zł, co stanowi 87,4% planowanych wydatków, wobec planowanej kwoty 1.208,6 mln.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 600,3 mln zł co stanowi 56,8 % wydatków ogółem. Z kolei wydatki majątkowe czyli inwestycyjne to kwota 456,5 mln zł czyli 43,2 % wydatków ogółem – mówił marszałek Ortyl - Najwyższa kwota, bo aż 534,5 mln zł, czyli 50,6% wykonanych wydatków dotyczyła transportu i łączności. Są to pieniądze na drogi wojewódzkie, kolej, dopłaty do ulgowych biletów autobusowych.

Ponad 80 mln złotych zostało spożytkowanych na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a ponad 75 mln złotych zainwestowanych zostało na ochronę zdrowia. Prawie 56 mln złotych województwo wydatkowało na zadania z zakresu oświaty i wychowania, ponad 27 mln złotych na pomoc społeczną, a kolejne niemal 46 mln złotych na zadania w zakresie polityki społecznej, między innymi realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz dotacje dla Zakładów Aktywności Zawodowej.

Najwyższy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich, w kwocie prawie 332 mln zł, tj. 72% tego rodzaju wydatków. Z tych pieniędzy realizowano wieloletnie inwestycje drogowe przy udziale środków UE, na co wydatkowano ponad 292 mln zł. Do użytku oddano ponad 31 km przebudowanych dróg oraz 13 km chodników przy drogach wojewódzkich.

W 2019 roku zakończono kilka inwestycji wieloletnich, wśród nich znalazły się:

 • budowa obwodnicy Strzyżowa w ciągu DW 988 – 64,3 mln zł,
 • budowa DW 835 od węzła A4 "Przeworsk" do DK 94 (Gwizdaj) – 5,1 mln zł,
 • rozbudowa DW 881 (most przez Wisłok w m. Czarna) – 15,1 mln zł,
 • budowa obwodnicy Kolbuszowej i Werynia w ciągu DW 875 – 39,5 mln zł,
 • przebudowa/rozbudowa DW 875 odc. Werynia - Sokołów Małopolski – 10,5 mln zł,
 • przebudowa/rozbudowa DW 835 (most przez San w Ubieszynie) – 11,7 mln zł,
 • budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu DW 866 – 24,6 mln zł,
 • budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.– 8,2 mln zł,
 • budowa odcinka DW 992 pomiędzy DK 28 a DK 73 (łącznik w Jaśle) – 25,5 mln zł,
 • W trakcie realizacji pozostaje dziesięć wieloletnich inwestycji drogowych. Duże pozycje w wydatkach majątkowych województwa to także:
 • dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 43,1 mln zł,
 • dotacje dla instytucji kultury - 14,2 mln zł,
 • modernizacja taboru kolejowego - 6,8 mln zł,
 • - dotacje na inwestycje innych jednostek samorządu terytorialnego – 12,3 mln zł,
 • - dotacje na inwestycje dla beneficjentów RPO WP – 12,7 mln zł, a także dotacje na inwestycje dla uczelni wyższych – 1,7 mln zł.

Na tle innych województw plasujemy się w połowie stawki – na 7 miejscu pod względem inwestycji wśród 16 regionów w Polsce, na 6 miejscu pod względem wykonania budżetu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Po zaprezentowaniu sprawozdania radni wzięli udział w krótkiej dyskusji nad zaprezentowanym wykonaniem budżetu, podkreślając rolę środków samorządu województwa w rozwoju wielu dziedzin życia regionu, między innymi ochrony zdrowia oraz realizacji zadań przez samorządy innych szczebli.

- Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi, to państwa rola, aby nasze działania recenzować, nie wystawiamy sobie laurki, ukazujemy nasze działania – podkreślał marszałek.

Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd otrzymał absolutorium bez głosu sprzeciwu.

- Panie marszałku proszę przyjąć serdeczne gratulacje – podsumował wyniki głosowania przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie regionu. Na ten cel z budżetu województwa radni przyznali 4,1 mln złotych. Zdecydowali także o podjęciu uchwał dotyczących programów stypendialnych dla zdolnych uczniów z Podkarpacia.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE