Reklama

Twój głos w sprawie rozwoju Podkarpacia jest bardzo ważny!

Opublikowano:
Autor:

Twój głos w sprawie rozwoju Podkarpacia jest bardzo ważny! - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Zarząd województwa podkarpackiego 24 czerwca przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Od 27 czerwca do 19 lipca możesz wnosić uwagi i wnioski do tego dokumentu. W planach są spotkania, podczas których mają być rozwiane wszystkie wątpliwości dotyczące tej sprawy.

Przygotowany projekt Założeń Strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym podczas konferencji zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Spotkania z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych będą okazją do dyskusji nad zasadniczymi zapisami konsultowanego dokumentu. Zaplanowano je na 2 lipca w Przemyślu, 3 lipca w Tarnobrzegu, 4 lipca w Krośnie i 5 lipca w Rzeszowie. Taką informację przekazał Portal Samorządowy.

Negocjacje w szczególności będą koncentrować się nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Wnioski po spotkaniu, podczas którego przyjęty został projekt Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030:

 • przebieg procesów demograficznych w Europie stanowi zagrożenie dla witalności województwa podkarpackiego
 • niezbędne jest zasadnicze przebudowanie systemu edukacji uwzględniające w kontekście europejskim: nowe zawody, zmodyfikowane zasadniczo trendy aktywności społeczeństwa na rynku pracy i sposoby świadczenia pracy.
 • trzeba zatrzymać migrację poza województwo, w szczególności osób młodych
 • wszystkie województwa Polski Wschodniej wykazują wartości tego wskaźnika poniżej średniej dla Polski, a województwo podkarpackie notuje wynik najsłabszy
 • województwo podkarpackie ma niski wskaźnik urbanizacji.

Plusy i minusy województwa

Jak zaznaczył Portal Samorządowy, w projekcie oceniono, że sytuacja demograficzna województwa podkarpackiego podlega trendom podobnym jak w całym kraju, jednak jest względnie korzystna. Ale...

 • trzeba ograniczyć skalę migracji dotkliwych szczególnie dla peryferyjnie położonych obszarów w województwie,
 • należy ograniczyć migrację ludzi młodych i dobrze wykształconych
 • przez powyższe migracje obszary te pozbawiane są możliwości rozwoju i skazywane na dalszą marginalizację
 • poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną jest podstawą podniesienia poziomu życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin i powiatów, a także większej dbałości o środowisko przyrodnicze
 • nastąpiła wyraźna poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej, głównie za sprawą autostrady A4
 • inwestycje w ramach szlaku Via Carpatia znacząco poprawią dostępność w układzie północ-południe i dostępność do Warszawy
 • inteligentne specjalizacje gospodarcze regionu dają szansę budowania silnej zdywersyfikowanej branżowo regionalnej gospodarki
 • kluczowe jest utrzymanie wysokiej dynamiki wdrażania innowacji i poprawa efektywności tego procesu mierzona znacznie większą niż obecnie liczną patentów i kwotą przychodów z działalności innowacyjnej
 • konieczne jest odwrócenie niekorzystnych tendencji w podkarpackim rolnictwie i zwiększenie jego konkurencyjności
 • potrzebne jest znacznie szersze niż dotąd wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej województwa
 • kluczowym wyzwaniem dla rozwoju województwa jest równoważenie procesów rozwojowych
 • ważnym potencjałem województwa jest korzystna struktura osadnicza, która pozwala budować model rozwoju z wykorzystaniem równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni miast wskazywanych jako regionalne bieguny wzrostu
 • powinno następować ciągłe zwiększanie żywotności obszarów wiejskich (zwłaszcza peryferyjnie położonych) dla zachowania sieci osiedleńczej, a przede wszystkim dla podtrzymania tożsamości kulturowej mieszkańców i zachowania lokalnych tradycji
 • wyzwaniem są zmiany środowiskowe wpływające na warunki życia ludności i dostęp do podstawowej infrastruktury (w tym wodociągowej i energetycznej), będące wynikiem zmian klimatycznych.

Zgadzasz się z taką drogą rozwoju naszego województwa do 2030 roku?

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE