Reklama

Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa!

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: Pexels

Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa! - Zdjęcie główne

foto Pexels

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Do tej pory pracownicy mogli nie nosić maseczki, powołując się na wyjątek związany z "wykonywaniem czynności służbowych". Nowelizacja prawa wprowadza nowy obowiązek i wywołuje lawinę negatywnych komentarzy.

Od soboty, 28 listopada, rozszerzył się obowiązek zasłaniania ust i nosa na wszystkie pomieszczenia, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Do tej pory przepis ten można było omijać, wykonując służbowe obowiązki.

Nowelizacja prawa wprowadza spore zamieszanie, bo w myśl tych przepisów maseczka powinna być noszona przez cały czas i to każdego! I tutaj pada pytanie: jak pracownik biurowy ma spożywać posiłek? Musi zdjąć maseczkę, czyli w pomieszczeniu do tego przeznaczonym musi zostać sam!

Teraz obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy takie zakłady: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Usta i nos zasłaniamy przy pomocy: odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe jest:

 • na drogach i placach,
 • na terenie cmentarzy,
 • promenad,
 • bulwarów,
 • miejsc postoju pojazdów
 • parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (klatki schodowe, windy),
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (przykłady wyżej),
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych ina targowiskach (straganach),
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Maseczka obowiązkowa w autobusie i w samochodzie :

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego, z tym, że nie trzeba nosić maseczki podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc,
 • na statkach pasażerskich,
 • w pojazdach samochodowych, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem.
Maseczka nie jest obowiązkowa:

 • w samochodzie, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • u dziecka do ukończenia 5. roku życia.
Nie musi jej nosić osoba z:

 • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zaburzenia i trudności trzeba udokumentować stosownym zaświadczeniem.

BRAK USTAWY

Serwis prawo.pl przypomina, że jest pewien kłopot. Bowiem Sejm 22 października uchwalił nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mimo podpisu Prezydenta RP ustawy wciąż nie ma. Podczas prac legislacyjnych Sejm przyjął poprawkę, która przyznaje wyższe wynagrodzenia medykom - wszystkim, nie tylko tym, którzy bezpośrednio walczą z epidemią COVID-19. Chcąc się z tego wycofać, rząd nie publikuje ustawy, mimo że po podpisie prezydenta nie ma do tego prawa. Nowela dodaje przepis, który pozwoli nakładać obowiązki na osoby zdrowe - w tym właśnie obowiązek noszenia maseczki.

Nieprzestrzeganie tego przepisu będzie wykroczeniem karanym grzywną. Brak maseczki w sklepie był uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży. Skuteczne karanie obywateli dotychczas możliwe było tylko wtedy, gdy posłusznie przyjmowali mandat karny od policjanta, a nie muszą. Zgodnie bowiem z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych - tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł. Gdy odmówi jego przyjęcia, policja kieruje sprawę do sądu.

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE