Reklama

Budżety podkarpackich miast. Rzeszów bezkonkurencyjny

Opublikowano:
Autor:

Budżety podkarpackich miast. Rzeszów bezkonkurencyjny - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Dane przygotowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie mówią o tym, że w 2019 roku dochody budżetu Rzeszowa były o 351,0 mln zł wyższe od łącznych dochodów pozostałych miast na prawach powiatu w województwie.

Budżet Rzeszowa w 2019 roku wyniósł 1,468 mld zł. Z tego dochody własne zamknęły się kwotą 720,7 mln zł. Największą część dochodów własnych stanowiły wpływy z podatku od osób fizycznych – 315,1 mln zł oraz z podatku od nieruchomości – 124,1 mln zł. Poza dochodami własnymi, w skład dochodu budżetu Rzeszowa  wchodziły dotacje – 397,7 mln zł oraz subwencje – 349,6 mln zł. Dochód stolicy Podkarpacia w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wyniósł 7,5 tys. zł.

Wydatki z budżetu Rzeszowa w 2019 roku zamknęły się kwotą 1533,6 mln zł (ponad 1,5 mld zł) i były o 64,5 mln zł wyższe niż dochody. Największe wydatki związane były z oświatą i wychowaniem – 478,0 mln zł. Wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 7,9 tys. zł. Dochody budżetu Rzeszowa w 2019 roku były o 136,1 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Jednak wzrosły w tym czasie również wydatki (o 151,5 mln zł).

Dochody ogólne budżetu Przemyśla w 2019 roku dały kwotę 407,6 mln zł. Największą ich część stanowiły dochody własne – 154,1 mln zł. Z kolei największy udział w dochodach własnych miał podatek od osób fizycznych – 65,0 mln zł i od nieruchomości – 35,4 mln zł. Oprócz dochodów własnych budżet Przemyśla w 2019 roku zasiliły subwencje – 129,5 mln zł i dotacje – 124,0 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Przemyśla wyniósł 6,7 tys. zł.

Wydatki z budżetu miasta osiągnęły kwotę 391,0 mln zł i były o 16,6 mln zł mniejsze od dochodów. Największe wydatki dotyczyły oświaty i wychowania na które przeznaczone zostało 129,9 mln zł. Wydatki na jednego mieszkańca ukształtowały się na poziomie 6,4 zł tys. Dochody ogólne budżetu Przemyśla w 2019 roku były o 5,9 mln zł wyższe w porównaniu z dochodami w 2018 roku. Z kolei wydatki z budżetu wzrosły w tym okresie o 1,3 mln zł.

W 2019 roku dochody budżetu Krosna wyniosły 417,0 mln zł. Dochody własne osiągnęły kwotę 154,1 mln zł. Podatek od osób fizycznych zasilił budżet Krosna kwotą 60,5 mln zł, a podatek od nieruchomości kwotą 35,9 mln zł (oba te dochody stanowiły największą część dochodów własnych). Subwencje wyniosły 135,8 mln zł, a dotacje 127,1 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Krosna wyniósł 9,0 tys. zł.

W 2019 roku wydatki z budżetu Krosna wyniosły 387,9 mln zł i były o 29,2 mln niższe od dochodów. Najwyższe wydatki przeznaczono na oświatę i wychowanie – 115,3 mln zł. Wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 8,4 tys. zł. Dochody budżetu Krosna w 2019 roku w porównaniu z dochodami w 2018 roku były wyższe o 91,2 mln zł, natomiast wydatki wzrosły o 29,4 mln zł.

Z kolei dochody budżetu Tarnobrzega w 2019 roku były najniższe ze wszystkich miast na prawach powiatu i wyniosły 292,4 mln zł. Dochody własne osiągnęły 118,1 mln zł, a największy w nich udział - podobnie jak w pozostałych miastach na prawach powiatu – miały podatki: od osób fizycznych – 54,1 mln zł i od nieruchomości – 23,2 mln zł. Poza dochodami własnymi, składowymi dochodu budżetu Tarnobrzega były subwencje – 96,7 mln zł oraz dotacje – 77,7 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Tarnobrzega wyniósł 6,2 tys. zł.

Wydatki budżetu Tarnobrzega zamknęły się kwotą 290,1 mln zł i były niższe o 2,4 mln zł od dochodów. Największy udział w wydatkach miały oświata i wychowanie – 107,0 mln zł. Wydatki na jednego mieszkańca Tarnobrzega wyniosły 6,2 tys. zł. Dochody budżetu Tarnobrzega w ub. roku były o 27,8 mln zł wyższe niż w 2018 roku. Wydatki z budżetu w tym czasie wzrosły o 25,6 mln zł.     
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE