Reklama

Pielęgniarki z całej Polski PROTESTUJĄ w Rzeszowie! [FILM FOTO OŚWIADCZENIE]

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Pielęgniarki z całej Polski PROTESTUJĄ w Rzeszowie! [FILM FOTO OŚWIADCZENIE] - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości 18 stycznia od godziny 11 trwa wielki ogólnopolski protest związków zawodowych pielęgniarek w Rzeszowie. O godzinie 16 przejdą ulicami miasta spod Wojewódzkiego Szpitala nr 2 przy ulicy Lwowskiej pod Urząd Marszałkowski, gdzie manifestacja zakończy się.

Dlaczego w ogóle została zorganizowana Wielka Manifestacja? Pielęgniarskie organizacje związkowe są zbulwersowane warunkami pracy w rzeszowskim szpitalu wojewódzkim. Oliwy do ognia dolał sposób, w jaki dyrektor placówki zwolnił przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych. Jego zdaniem powodem było "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków".

– Manifestacja organizowana przez dwa Zakładowe Organizacje Związkowe: OZZPiP oraz ZPOA, która ma na celu wyrażenie niezadowolenia z warunków pracy, jakie są w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz ze sposobu bezprawnego traktowania przedstawicieli związków zawodowych (pielęgniarek) przez Dyrektora Szpitala Krzysztofa Bałatę

- czytamy na Facebooku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Musimy zachować jedność, współpracę jako pracownicy i jako związki zawodowe reprezentujące Was wszystkich – bo tylko w ten sposób zdołamy osiągnąć zamieszone cele! Żaden związek zawodowy nie może przejść obojętnie obok problemów pracowników, obok niegodnych zachowań pracodawcy, obok niewłaściwego wynagradzania czy obok każdego, choćby najmniejszego problemu pracownika, który z nim zgłasza się do Nas. TO JEST ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH! Sami nie jesteście w stanie walczyć o wynagrodzenia, o poprawę warunków pracy, gdyż pracodawca nie będzie chciał z Wami na te sprawy rozmawiać. Tylko związki zawodowe mogą, jako podmioty reprezentujące grupy pracowników, wystąpić do pracodawcy w obronie Waszych praw, o podwyżkę Waszych wynagrodzeń czy o poprawę warunków pracy

- czytamy w komunikacie Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych i Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

ZOBACZ FILM:


 


Na drugiej stronie artykułu przeczytaj oficjalne oświadczenie zarządu województwa w sprawie eskalacji konfliktu w rzeszowskim szpitalu.

 

Rzeszów 18.01.2020

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE ESKALACJI KONFLIKTU W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jest największą placówką leczniczą w województwie. W związku z tym jest to także jeden z większych pracodawców w regionie. Funkcjonowanie związków zawodowych jest podstawowym prawem pracowników, które wywalczono w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Podstawowym ich zadaniem jest obrona pracowników, ale również dbałość o stabilne funkcjonowanie zakładu pracy. Spory, konflikty i porozumienia na linii pracodawca-związki są także czymś normalnym, ale wówczas gdy dotyczą dobra ogółu w imię przyjętych zasad i przestrzeganego w Polsce prawa.

Niestety, konflikt który trwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2, eskaluje w złym kierunku, głównie z powodu niezrozumiałych działań niektórych związków zawodowych. Kroki te są wymierzone w szpital i nie mają na celu obrony praw pracowniczych, ani dbania o dobro pacjentów czy zatrudnionego personelu, a dodatkowo godzą w dobre imię szpitala.

Działania dyrektora wobec trójki pracowników będących jednocześnie w kierownictwie związków zawodowych, stały się podstawą do publicznych protestów dwóch organizacji związkowych, których przedstawiciele 20 grudnia 2019 roku oświadczyli o możliwości wejścia w spór zbiorowy. Przypominamy, że w porozumieniu z 24 lipca 2018 roku, gwarantującym podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do roku 2020, związki deklarują, że nie będą wchodzić w spór zbiorowy. Intencją tego zapisu było, aby ewentualne nieporozumienia rozwiązywać podczas specjalnego zespołu, w atmosferze dialogu i zrozumienia. Porozumienie zostało podpisane przez siedem organizacji związkowych. Duża część pracowników nie zgadza się z obecnie głoszonymi postulatami dwóch związków zawodowych.

Jednocześnie obserwujemy, że ze strony związkowej brakuje chęci dialogu, natomiast rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje wśród pracowników i mieszkańców Podkarpacia w formie drukowanych ulotek oraz w mediach społecznościowych. Takim przykładem była nieprawdziwa informacja z 8 listopada 2019 roku o braku wypłaty wynagrodzeń lub zmniejszeniu jej kwoty, która nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. Nawet dodatkowo w grudniu 2019 roku, po raz pierwszy wszyscy pracownicy dostali nagrodę świąteczną.

Protestujące związki zawodowe otrzymały wsparcie w postaci stanowisk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w których przewodnicząca przyznała, że w roku 2018 prowadzona była akcja protestacyjna w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, chociaż oficjalnie i medialnie było to przedstawiane, jako wzmożona absencja chorobowa pielęgniarek. Trudno zatem mówić o chęci porozumienia skoro otrzymaliśmy ultimatum od pani Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, aby rozwiązać konflikt do 17 stycznia, gdy jednocześnie ogłoszono, że na drugi dzień odbędzie się duża manifestacja.  

Takie działania, stanowiska i oświadczenia nie prowadzą do stabilizacji sytuacji    w szpitalu, tylko podsycają zaistniały spór. Destabilizuje to sytuację największej w regionie placówki, wywołuje niepewność i strach pacjentów. Chcemy więc zapewnić wszystkich pacjentów, że ich zdrowie jest niezagrożone, a szpital funkcjonuje normalnie.

Trudno nam zrozumieć, że konfliktowa sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy szpital po wielu latach gigantycznych problemów finansowych wychodzi na prostą. Jeszcze kilka lat temu, był trzecim w Polsce co do wielkości zadłużenia, a teraz dzięki działaniom naprawczym, finanse szpitala udało się zbilansować. Dobra sytuacja finansowa szpitala, która występuje w chwili obecnej, jest jednym z warunków zawartego porozumienia gwarantującego w lipcu 2020 ostatnią transzę podwyżek.

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego stwierdzono prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek z lipca 2018 roku. W raporcie z audytu czytamy m.in. "Dyrektor w sposób właściwy i zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dokonał wypłat dodatkowych środków celowych na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w okresie od 1 września 2018 roku do 31 października 2019 roku, wynikających z rozporządzenia zmieniającego z 2018 roku. Dyrektor podjął skuteczne działania, aby zrealizować również postanowienia porozumienia".

Zarząd województwa deklaruje chęć dialogu, porozumienia i kompromisu, ale oczekuje tego także ze strony związków zawodowych. Chcemy podkreślić, że sprawy pracownicze, nie były, nie są i nie mogą być przedmiotem interwencji ze strony instytucji nadzorującej. W ramach nadzoru samorządu województwa nad szpitalem, o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, nie mieści się rozwiązywanie sporów   z zakresu prawa pracy, a z takim właśnie sporem mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Chcemy ze stanowczością podkreślić, że szanujemy prawo związków zawodowych, pracowników do dbałości o jak najlepszy byt pracownika i szpitala, jak         i wszelkie dopuszczalne formy wyrażania swoich poglądów, łącznie z manifestacją czy pikietą. Jednakże zdecydowanie lepszą, bardziej pokojową możliwość, jest spotkanie przy jednym stole w merytorycznej dyskusji. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do konstruktywnego dialogu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie jeszcze w styczniu, zwołanego na wniosek Marka Gołdy z Forum Związków Zawodowych. To będzie okazja do spokojnego i merytorycznego dialogu w tej trudnej sprawie. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Ewa Draus, Anna Huk i Stanisław Kruczek

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE