Reklama

Ile dostaniesz z pakietu antykryzysowego?

Opublikowano:
Autor:

Ile dostaniesz z pakietu antykryzysowego? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Z powodu pandemii koronawirusa wiele przedsiębiorstw musiało zamrozić swoją działalność, co wielu z nas pozbawiło bezpośredniego dochodu. Rygorystyczne zaostrzenia oraz pogarszająca się sytuacja w związku z wirusem, doprowadziły rząd pod prośbami i apelami przedsiębiorców do stworzenia tzw. "tarczy antykryzysowej", czyli pakietu pomocy dla biznesu. Na co możesz jednak liczyć i jakie działalności kwalifikują się do wsparcia? Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne zestawienie na podstawie artykułu portalu money.pl.

Tarcza antykryzysowa będzie największym wsparciem dla przedsiębiorstw po transformacji ustrojowej. Z powodu zamrożenia wielu biznesów, przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z brakiem przychodu, ale nawet ze stratami. W końcu - czynsze, abonamenty, rachunki oraz wypłaty dla pracowników muszą się znaleźć. Nie inaczej jest przecież w przypadku składek do ZUS czy NFZ. Polski rząd postanowił jednak przeciwdziałać tej kryzysowej sytuacji i zapowiedział wsparcie finansowe oraz umorzenie niektórych składek. Jak będzie to wyglądać w praktyce? Opracowaliśmy dla Ciebie zestawienie w oparciu o artykuł wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosza Marczuka, który ukazał się na portalu money.pl
 

Samozatrudnieni

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, ale nie zatrudniasz żadnych osób, możesz liczyć na cztery formy wsparcia, są to:

 • Zwolnienie ze składek ZUS przez trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj, płatne w kwietniu, maju i czerwcu), a także NFZ, do Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Zwolnienie przysługuje jednak jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o nie jest niższy od trzech średnich pensji, tj. 15,7 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest również prowadzenie firmy przed 1 lutym 2020 rokiem. Co istotne - przedsiębiorca, który będzie zwolniony z odprowadzania składek zachowuje prawo do wszystkich świadczeń jakie wynikają standardowo z ich opłacania (tj. leczenie, zasiłek chorobowy czy renta), ma również opłaconą z budżetu składkę na emeryturę. To wynik finansowania tych składek bezpośrednio z budżetu państwa. Zwolnienie ze składek jest możliwe po złożeniu elektronicznego wniosku do ZUS do końca czerwca.

 • Inną formą wsparcia jest tzw. świadczenie postojowe. To pomoc finansowa w wysokości 2080 zł netto (80% minimalnego wynagrodzenia), które jest wypłacane jednorazowo z możliwością powtórnej wypłaty, jeśli zadecyduje o tym rząd.

Świadczenie to dotyczy zarówno osób, które wciąż prowadzą działalność gospodarczą, jak i te, które ją zawiesiły. Pierwszym będzie wypłacone, jeśli przychód ich przedsiębiorstwa w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy o 15% niż w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 300% średniej pensji (15,7 tys.). Dla osób, które zawiesiły swoją firmę po 31 stycznia 2020 roku przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy od wcześniej wymienianej kwoty. Wnioski o tę formę wsparcia należy składać do ZUS. Osobom, które rozliczają się z fiskusem za pomocą tzw. karty podatkowej świadczenie zostanie wypłacone inaczej. Z powodu tego, iż nie ewidencjonują oni przychodów wsparcie zostanie wypłacone bez żadnych warunków, ale będzie niższe i wyniesie połowę minimalnej pensji, tj. 1300 zł.

 • Następną formą wsparcia dla samozatrudnionych będzie dofinansowanie z urzędu pracy. Pomoc będzie udostępniana w przedziale od 1300 do 2340 zł miesięcznie. Może być ona wypłacana przez trzy miesiące (choć rząd nie wyklucza szansy wydłużenia tego okresu), a warunkiem jej otrzymania jest spadek obrotów. Jeśli samozatrudniony odnotował taki spadek (liczą się tutaj 2 miesiące 2020 r. do 2 miesięcy 2019 r.), może otrzymać pomoc w wysokości:

- 1300 zł miesięcznie jeśli spadek obrotu wyniósł 30%-50%,
- 1820 zł miesięcznie jeśli spadek o 50%-80%,
- 2340 zł miesięcznie jeśli spadek o 80% i więcej.

Wniosek trzeba złożyć do urzędu pracy.

 

Zleceniobiorcy, umowy o dzieło i rolnicy z KRUS

Wykonawcy dzieł i zleceniobiorcy, którzy pracowali na umowach cywilnoprawnych i straciły źródło swojego dochodu z powodu zaostrzeń przepisów związanych z koronawirusem, a także rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą ubiegać się o:

 • Świadczenie postojowe - podobnie jak w przypadku samozatrudnionych. Tyczy się to osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo (z możliwością powtórnej wypłaty, jeśli tak zadecyduje rząd) w wysokości 2080 zł. Warunkiem jest, aby umowa cywilnoprawna została zawarta 1 lutego 2020 lub wcześniej, a wynagrodzenie z tej umowy wynosiło co najmniej 1300 zł. Choć od tej reguły jest wyjątek, bo jeśli przychód z umowy jest niższy niż 1300 zł można uzyskać to co faktycznie się straciło.

W przypadku tego świadczenia wniosek do ZUS składa zleceniodawca lub zamawiający dzieło (nie robimy tego samemu), oświadcza w nim o tym, że faktycznie dana osoba nie może uzyskać dochodu ze względu na trudną sytuację firmy.

Co natomiast otrzymają rolnicy?

 • Zwolnienie ze składek do KRUS za II kwartał 2020 roku z zachowaniem prawa do świadczeń.
 

Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników)

W przypadku mikroprzedsiębiorstw rząd przewiduje najszerszą formę wsparcia. Będzie to aż pięć form pomocy. 

 • Jednym z nich będzie powszechne zwolnienie mikroprzedsiębiorców przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj) ze składek do ZUS, NFZ, Funduszu Pracy, Fundusz Solidarnościowego oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tyczyć się to będzie firm, które rozpoczęły swoją działalność przed 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie to dotyczy wszystkich pracowników na etatach w danej firmie (ale także np. zleceniobiorców czy tzw. osób współpracujących) oraz właściciela (jeśli prowadzi firmę w formie działalności gospodarczej bez względu na wysokość jego dochodu, jeśli w innej formie – będzie liczył się przychód). Co istotne składki za te osoby opłaci budżet państwa, a zatem zachowują oni prawo do wszystkich świadczeń oraz otrzymają wpłatę na swoją emeryturę.

Jest jednak warunek, który może wykluczyć mikroprzedsiębiorcę ze wsparcia. Jest to osiągnięcie rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów czy usług oraz operacji finansowych w wysokości ponad dwóch milionów euro. Wówczas przepisy nie definiują takiej firmy jako mikro. Jak otrzymać wsparcie? Trzeba złożyć prosty wniosek do ZUS do końca czerwca. MOże być on również w formie elektronicznej.

 • Drugą formą będzie pożyczka z urzędu pracy w wysokości 5 000 zł. Choć formalnie ma ona zostać spłacona w ciągu 12 miesięcy (początek spłat ma się rozpocząć trzy miesiące po jej otrzymaniu) i jest właściwie nieoprocentowana, to jednak firma może uzyskać jej umorzenie. Wystarczy, że przedsiębiorstwo nie będzie przez trzy miesiące od otrzymania pożyczki zwalniać pracowników.
 • Inną formą jest dofinansowanie do zatrudnianych pracowników. Jest to dofinansowanie przysługujące z urzędu pracy w wysokości od 1300 do 2340 zł miesięcznie, a także w wypłacie składek na ubezpieczenia społeczne należne od firmy. Urząd pracy wesprze przedsiębiorstwo dofinansowaniem na każdą osobę zatrudnioną (maksymalnie na okres trzech miesiący), jeśli firma odnotowała spadek obrotów rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług. W tym przypadku liczą się dwa miesiące z 2020 r. do dwóch miesięcy 2019 r.

Dofinansowanie wyniesie:
- 1300 zł na jednego pracownika (50% płacy minimalnej) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od firmy, tj. ok. 300 zł, jeśli spadek obrotu wynosi od 30% do 50%,
- 1820 zł na jednego pracownika (70% płacy minimalnej) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od firmy, tj. ok. 400 zł, jeśli spadek o 50%-80%,
- 2340 zł na jednego pracownika (90% płacy minimalnej) oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od firmy, tj. ok. 500 zł, jeśli spadek o 80% i więcej.

Jest ono wypłacane przez trzy miesiące, choć rząd może zdecydować o przedłużeniu tej formy pomocy. Formę tę jednak trzeba będzie spłacić, chyba że utrzymasz pracowników, na których otrzymałeś pomoc w zatrudnieniu. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy.

 • Inna forma wsparcia, to dopłata z budżetu (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - FGŚP) do pracownika wysłanego na tzw. przestój. Przedsiębiorstwo, jeżeli nie chce zwolnić pracownika, a nie ma chwilowo dla niego zajęcia może maksymalnie na trzy miesiące wysłać go do domu. Wówczas ma prawo do obniżenia takiemu pracownikowi wynagrodzenia do minimalnej pensji (2600 zł brutto). Budżet w takim wypadku dofinansowuje zatrudnienie takiego pracownika w połowie, tj. wypłaca 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby firma mogła skorzystać z takiego rozwiązania musi odnotować 15% spadek obrotów w dwóch miesiącach 2020 r. w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy 2019 r. lub 25% spadek obrotów w dowolnym miesiącu 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (pod uwagę może zostać wzięte również 30 dni, niekoniecznie kalendarzowy miesiąc). Toteż jeżeli Twoje przedsiębiorstwo miało pracownika, który zarabiał, np. 5 tys. zł brutto (całkowity koszt jego zatrudnienia ze składkami to 6 tys. zł) to po wysłaniu takiej osoby na przestój, obniżeniu jego pensji do minimum i skorzystaniu ze wsparcia z FGŚP ten koszt zmaleje do ok. 1550 zł, tj. o ok. 80%. Wniosek o świadczenia z FGŚP trzeba złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Jedną z innych możliwości jest również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika z dopłatą do jego zatrudnienia z FGŚP. Przedsiębiorstwo może na trzy miesiące obniżyć ten wymiar do 80% normalnego (nie więcej niż do pół etatu), jednak maksymalnie do takiego wymiaru, by pracownik zarabiał pensję minimalną (2600 zł brutto). Firma w takiej sytuacji otrzymuje aż 50% pensji pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od niej. Choć to wsparcie jest to limitowane do kwoty 40% średniej pensji z IV kw. 2019 r. Czyli firma za taką osobę może otrzymać tj. 2452 zł - 2079 zł na jej pensję oraz 373 zł na składki.

Warunki skorzystania z takiej formy wsparcia jest m.in. spadek obrotu czy takie same jak przy przestoju. Toteż jeśli firma zatrudnia pracownika, który zarabia 5 tys. zł brutto (całkowity koszt jego zatrudnienia ze składkami to 6 tys. zł), to po obniżeniu wymiaru jego czasu pracy do 80% i skorzystaniu ze wsparcia z FGŚP ten koszt zmaleje do ok. 2400 zł, tj. o ok. 60%.
Wniosek o świadczenia z FGŚP trzeba złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy

Na poprzednich stronach wskazaliśmy formy wsparcia dotyczące konkretnych rodzajów przedsiębiorstw czy osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Jednak najdalej idące wsparcie jest dostępne również dla wszystkich pozostałych firm. Chodzi o trzy formy:

 • Dopłatę do zatrudnienia pracowników z urzędu pracy w wysokości od 1300 do 2340 zł. To rozwiązanie jest przewidziane nie tylko dla mikrofim, ale także dla firm małych i średnich, zatrudniających do 249 osób.
 • Możliwość wysłania pracownika na przestój z dopłatą z FGŚP – z tego rozwiązania mogą skorzystać wszystkie firmy, bez względu na wielkość.
 • Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy z dopłatą z FGŚP – również z tego rozwiązania mogą korzystać wszystkie firmy bez względu na wielkość.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE