Reklama

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Online

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Online - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Online Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu implementacji i orzeczenia TSUE która odbędzie się 16 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-15.00 (spotkanie na platformie Ms Teams)


Przyjęcie przez Parlament Europejski w dniu 26 marca 2019 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE nałożyło na państwa członkowski wymóg ustanowienia mechanizmów ułatwiających weryfikację praw autorskich i praw pokrewnych w odniesieniu do utworów niedostępnych w obrocie handlowym i odnoszących się do internetowej eksploatacji utworów audiowizualnych.

Treść dyrektywy jest obszerna i wieloaspektowa. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że niezwykle istotne znaczenie mają przepisy dotyczące problematyki prasowej. One też wywołują w pierwszym rzędzie dyskusję, a nawet sprzeciw ze strony niektórych środowisk, szczególnie tych, które działając na rynku cyfrowym, korzystają z przekazów, zawartych prasie. Wydawcy publikacji prasowych mają trudności z udzielaniem licencji na internetowe korzystanie z ich publikacji dostawcom tych usług, co utrudnia im osiągnięcie zwrotu z inwestycji. W przypadku gdy wydawców publikacji prasowych nie uznaje się za podmioty uprawnione, udzielanie licencji i egzekwowanie praw dotyczących publikacji prasowych w odniesieniu do sposobów korzystania online przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego w środowisku cyfrowym są często skomplikowane i nieefektywne. Wątpliwości budzi problem podniesiony w sprawie C-401/19, który 10 listopada 2020 r. stał się przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wprawdzie nie zostało jeszcze wydane orzeczenie w tej sprawie, to jednak toczy się w dużej mierze kuluarowa dyskusja nad znaczeniem i skutkami dyrektywy, a sytuacja panującej pandemii w znaczący sposób utrudnia jej przeprowadzenie i nagłośnienie.

Z tego też względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska wydawców prasy, także lokalnej, podjęliśmy wysiłek zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu implementacji i orzeczenia TSUE. Przedmiotem jej będą rozważania odnoszące się do treści dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 17 oraz skutki dla dziennikarzy i wydawców prasy oraz podmiotów komunikujących treści za pomocą przekazów cyfrowych. 

W konferencji zapowiedzieli swój udział m.in.:

 • prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW)
 • prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ)
 • prof. dr hab. Dorota Sokołowska (USz)
 • prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL)
 • prof. dr hab. Dariusz Szostek (UO)
 • prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (UAM)
 • dr hab. Ksenia Kakareko (UW)
 • prof. dr hab. Bogdan Fischer (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • prezes Bogusław Chrabota (Izba Wydawców Prasy, ENPA, „Rzeczpospolita”)
 • prezes Maciej Hoffman (SDiW REPOROPOL)
 • prezes Piotr Piotrowicz (Stowarzyszenie Prasy Lokalnej)
 • prezes Ryszard Pajura (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych)
 • Marek Frąckowiak (Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy)
Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji wydawców prasy, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji, licząc na otwartą merytoryczną dyskusję.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia przesłane zostaną link i dane do logowania.


Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE