Reklama

Dla kogo przymusowa kwarantanna?

Opublikowano:
Autor:

Dla kogo przymusowa kwarantanna?  - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Porady prawne Aktualne informacje o kwarantannie. Na czym polega i ile trwa. Kto jest zobligowany poddać się obowiązkowi kwarantanny, a kto jest z niego zwolniony oraz jakie świadczenia przysługują osobie, która została skierowana na przymusową kwarantannę?

Opracował: Zespół dostepnyprawnik.pl 

Kwarantanna jako środek zapobiegawczy

W dobie pandemii jednym z podstawowych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest kwarantanna. Została wprowadzona, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kontaktu osób zdrowych z osobami, które miały styczność z czynnikami niebezpiecznymi, patogennymi, lecz nie wykazują objawów chorobowych lub są podejrzanymi o zakażenie wirusem. 

Ponadto okres kwarantanny służy temu, aby osoba, która jest nią objęta mogła monitorować swój stan zdrowia, gdyż w przypadku zakażenia wirusem, potrzebuje on czasu na to, aby się ujawnić. W czasie kwarantanny obowiązuje ścisły zakaz opuszczania miejsca, w którym osoba odbywa kwarantannę, chyba że będzie wymagała hospitalizacji. Na kwarantannę może skierować nas lekarz pierwszego kontaktu, który jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla odbywania kwarantanny. Obowiązkowa kwarantanna może być stosowna wobec tej samej osoby więcej niż jeden raz i jeśli w czasie jej trwania nie wstąpiły objawy COVID -19 trawa 10 dni.

Obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski

Aktualnie od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. obowiązuje obowiązkowa kwarantanna dla osób, które w tym czasie przekraczają granicę Polski - statkiem powietrznym, transportem kolejowym, pojazdem samochodowym zaliczanym do publicznego transportu zbiorowego lub służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub międzynarodowego transportu kombinowanego. Informacja o odbyciu obowiązkowej kwarantanny powinna być przekazana osobie przekraczającej granicę kraju przez przedsiębiorcę oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, ale wykonujący transport. 

Przepisy wprowadziły obowiązkową kwarantannę przez okres 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Osoby przekraczające granicę i kierujące się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie kraju zobowiązane będą przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacje o:

    • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie się odbywać obowiązkową kwarantannę;
    • numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu;

W takim przypadku obowiązek wydania decyzji organu inspekcji sanitarnej został zniesiony. Informację o przekroczeniu granicy i obowiązku kwarantanny wraz z innymi danymi osoby, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna ma obowiązek przekazać w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia albo w postaci papierowej przekazanie wojewodom kart lokalizacyjnych wypełnionych przez osoby, przekraczające granice kraju, w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do systemu teleinformatycznego.

Wyłączenie stosowania obowiązku kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski 

Nie wszystkie osoby przekraczające granicę kraju w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. zostały objęte obowiązkiem odbycia kwarantanny, istniej szereg wyłączeń w tym zakresie. Obowiązek ten przykładowo nie będzie obejmował:

    • osób, które przekraczają granicę w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
    • przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunów, 
    • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
    • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;

Zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny będą także osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 z tym, że zwolnienie będzie możliwe jedynie po okazaniu Straży Granicznej zaświadczenia o wykonaniu tego szczepienia. 

Świadczenia z tytułu odbywania kwarantanny 

Prawo otrzymania świadczeń z tytułu choroby będzie dotyczyło także osób skierowanych do odbycia kwarantanny. Aktualnie nie ma obowiązku dostarczania do ZUS lub pracodawcy decyzji o odbyciu kwarantanny, gdyż ZUS sam pozyskuje dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia o osobach objętych kwarantanną. Świadczenie otrzyma każdy kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym przykładowo w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do treści premium

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE